OŠ Semič

OŠ Belokranjskega odreda Semič

Šola

OŠ Belokranjskega odreda Semič

Šolska ulica 1
8333 Semič

07 35 65 400

os-semic@osbos.si

Podružnica

Podružnična šola Štrekljevec

Štrekljevec 2
8333 Semič

07 35 65 423

os-semic@osbos.si

Vrtec

Enota vrtec Sonček

Šolska ulica 2
8333 Semič

07 35 65 450

vrtec.os-semic@guest.arnes.si

© OŠ Belokranjskega odreda Semič